Eğitim ve Güzel Türkçem

Anadolu Üniversitesi yarım yüzyılı aşan köklü geçmişiyle, kurumsallaşmasını tamamlamış, yenilikçi, atılımcı, dinamik bir...
Benim için o büyük gün 1998 yılının eylülünde gelmişti. 1998’de köyümüzdeki okul kapatılmıştı, köyümde mektebe gitmek na...
Türkiye’de Bulgaristan Türkleri Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalar Türkiye’de Bulgaristan Türkleri Edebiyatı üzerine y...
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yapılan Göçler Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan toplulu...
Balkanlar’da Türk edebiyatı,Türklerin bu yerlere adım attıkları ilk dönemlerden itibaren başlar. Türklerin XIV. yüzyılda...
Bulgar Çiftçi Hükümeti zamanında (1918-1923), hazırlıkları yıllar önce yapılan Şumnu Türk Öğretmen Okulu açılıp öğretime...
Ele alacağımız Eğitim süreci 93 Harbinden sonradır. Harpten sonra büyük sarsıntılar yaşayan Bulgaristan, azınlıkların so...
Türkçe, bugün konuşulduğu coğrafyanın genişliği ve konuşanların sayısı bakımından dünyanın en büyük dilleri arasında yer...
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir ku...
Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in himayesinde gerçekleştirilen, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yurt Dışı Tü...

Sayfalar