Eğitim ve Güzel Türkçem

TİKA'nın yayınladığı 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğe 70 bin yeni kelime eklendi.   70.000 YENİ KELİME Yaşar Çağbayır’ın...
Bizler, Türkçeyi analarımızdan ve ailelerimizden öğrendik. Onlar, Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinde yaşamış olan büyük...
En uzun kelime: muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebilecekleri mizdenmişsinizcesine (70) (Açıklama sayfanın altında....
Son yıllarda yabancı uyruklu öğrenciler tarafından üniversite eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerden biridir Bulga...
1877/78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Berlin Barış Antlaşması (Temmuz 1878) sonucu Rumeli’nin Tuna Vilâyetinde bir Bulgar...
1.2. Hususi Türk Mektepleri Osmanlıdan sonra Bulgaristan’da kalan Türkler esas itibariyle, Antlaşmaların ve Bulgar Devle...
Ana dil gününde verilebilecek en güzel mesajlardan birisini yıllar önce bir çocuğumuz vermişti: “Evet, Türkçe’m gerçekte...
1989’da Demokratik Dönemin başlamasına kadar Bulgaristan Türklerinin yerli edebiyatı kendine yayım imkânını kısıtlı zama...
Artık Türk çocukların hiç de iyi Türkçe konuşamadıklarına şahit olduklarına dikkat çeken Çokyiğit‚ süreci ise şu sözlerl...
Balkanlar Osmanlı Devletinin çıkmamak üzere girdiği, devletin merkezini oluşturan ve bir anlamada da cihan devleti olmas...

Sayfalar