Eğitim ve Güzel Türkçem

“PABUCU DAMA ATILMAK” Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı...
Üç Nokta İşareti ( … )  ve Kullanıldığı Yerler   Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde benzer örneklerin sür...
“FOYASI MEYDANA ÇIKMAK” Kuyumcular yaptıkları yüzük,küpe,gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha...
İki Nokta İşareti ( : )  ve Kullanıldığı Yerler     Açıklama yapılacak yerlerde kullanılır: bestesiz:bestesi olm...
“AVUCUNU YALA” (‘Beklediğin olmadı; umduğunu bulamadın’ anlamında kullanılan bir deyim.) Bu deyim, kışın karlı ve soğuk...
Noktalı Virgül İşareti ( ; )  ve Kullanıldığı Yerler   Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan, birbirine bağl...
Al bu takatukaları, takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı, takatukaları, takatukalamam derse takatukaları t...
Çukurtepe’de Bir Garip Yolcu Hikâye bu ya; evvel zaman içinde kalbur saman içinde, orta yaşlı bir adam varmış. O şehir s...
Çukur Fıkrası Köyün birinde bir çukur varmış ve herkes bu çukura düşerek yaralanıyormuş. Köyün ileri gelenlerinden 3 ki...
Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu...

Sayfalar