Eğitim ve Güzel Türkçem

ZAAFINIZ ZAFERİNİZE ENGEL OLAMAZ...     Çoğu insan eksik düşündüğü yönlerini göstermek istemez. Eksikliklerini herkeste...
İzmir eşrafından zengin bir zatın Aydın'dan bir misafiri gelecekmiş. Bu misafiri Alsancak istasyonunda karşılamak ve alı...
Divân-ı Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür....
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Türkiye Bursları kapsamında Araştırma Bursları tahsis e...
YAZILI ANLATIM TÜRLERİ   Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak, etkileyici bir şekilde anla...
Zurnada peşrev olmaz   Davul ile zurnayı musikiden saymayan ve küçük gören bir sonradan görme İstanbul' lu, Edir...
1948 Yılında Adapazarı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Daha sonra, günümüzde Mimar Sinan Ünivers...
DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMAK   Dimyat Mısır'da, Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir...
ADAM OL BABAN GİBİ, EŞEK OLMA Vaktiyle Eğitim Bakanlığı da yapmış olan tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, Galatasaray Lise...
“Dönmek nasıl birşeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek varmıdır, mümkünmüdür? Yoksa kader sad...

Sayfalar