Kütüphane

Çalışmada, Çağdaş Türkçedeki çekimsiz eylem biçimleri incelenmektedir. Eylemsilerin özellikleri biçim bilgisi açısından...
Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva’nın kaleme aldığı Türkçe-Bulgarca Hukuk Sözlüğü’nün amacı, şimdiye kadar yayınlanmış Türk...
Türkçe Söz Varlığı, Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva ve Dr. Öğ...
Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva’nın yöneticiliğinde gerçek...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafı...
Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri kitabı, Doç. Dr. Bülent Yıldırım’ın muhtelif tarihlerde Bulgaristan ve Bulgaristan T...
Roman Yazarı Ramis Çınar'ın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kaybedilmiş Rumeli topraklarında köklü bir ailenin ve çevre...
Dr. Kader Özlem’in kaleme aldığı “Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık” adlı eseri Türkiye-Bulgaristan İlişkil...
Bulgaristan Türklerinin halk kültürü (folklor) deyince akla ilk gelenler arasında halk şiiri, masallar, atasözleri, bilm...
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Savaşları’nın getirdiği ölüm ve sürgünlerden sonra hâlâ Bulgaristan topraklarında...

Sayfalar