Kütüphane

Müellifler:  Emine Halil Fikriye Mehmet Günel Fadli  Yardımcı Ders Kitabı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın РД 09-902/06.07...
Firdevs Büyükateş, Şumen'e (Şumnu) bağlı Stoyan Mihaylovski köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu tamamlayıp liseye Şumen'de...
Bulgaristan Türklerinin menşei (kökeni) ve onların nereden, nasıl ve ne zaman gelip yerleştikleri ile ilgili birçok yazı...
DELİORMAN yöresi adını gür, geçilmesi zor olan meşe, ahlat vs. ağaçlarla kaplı olan ormanlardan almıştır. Birçok tarihçi...
Atalarımın toprağını bekleyebilmek isterdim. Ama Bulgar yönetimleri halkımın insan haklarını vermedi, insan haklarına sa...
Kitabın önsözünde Kamber Kamber "Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesiyle bu topraklarda kalan biz Türkler bir kısır döngüd...
Ayağım ömrümün 68-inci basamağına uzanırken, sıkça dönüp gerilere bakarım. Geçmişimde fenomenler ararım alışkanlık üzere...
Bu eserde gazetecilerin tercüme-i halleri muhtelif gazete tarihçilerinden tekrar yazıldığı görülecektir.
“YILLAR, YOLLAR VE YAŞAM SAVAŞIM” adlı kitap, Mustafa ÇETE’nin dokuzuncu kitabıdır. Yazarın hayatı hakkında bilgileri da...
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed'in makaleleri "Rahmet Esintileri" adını taşıyan bir kitapta toplandı ve baskıya ver...

Sayfalar