Kütüphane

Ahmet Emin Atasoy’un “Vse oşte sım potreben” (Ben Hâlâ Gerekliyim) adlı kitabı yayımlandı ve okurlarını beklemektedir. A...
Bulgar Yazarlar Birliği ile Bılgarski pisatel (Bulgar Yazarı) Yayınevi’nin Ahmet Emin Atasoy’un 75. doğum yıldönümü şere...
Bu araştırma kırk yıldan fazla süren bir çalışmanın ürünü. Bu eserde, Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının başlangıç...
Bulgaristan’ın Eski Cuma (Tırgovişte) ilinde dünyaya gelen Dr. Bülent Yıldırım’ın yazdığı “Bulgaristan’da Türk Varlığı v...
Yazılı sermaye hazinemize yeni bir inci eklendi. Elime geçen ilk 30 kitabı en başta o an birlikte bulunduğumuz dernekçi...
1996 doğumlu Hatice Durgud'un ilk şiir kitabıdır. İçimdeki kelebek çırpınıyor Çırpındıkça canımı acıtıyor Sebebi çaresiz...
KİTABIN ÖNSÖZÜ'NDEN  Bu kitabı, daha üniversiteyi bitirirken çalışmaya başladığım “Yeni Işık” gazetesi ile ilgili anılar...
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Doç. Dr. İbrahim Yalımov’un “Bulgaristan Türk Topluluğunun Etnokültürel ve Dinsel...
Bulgaristan’daki Türk-İslam Sanatını inceleyen Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu’nun hazırladığı bu eserde Bulgaristan’daki Tü...
Bugünkü Bulgaristan sınırları içinde bulunan ve Tuna Nehri'nin güney kıyısında yer alan Rusçuk, Ortaçağ'da kalesi ve lim...

Sayfalar