Eğitim ve Güzel Türkçem

Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük har...
Örneklerle başlayan cümleler de büyük harfle başlar: Bilgisayar, sinema, tiyatro, internet, fotoğraf gibi hobiler, pahal...
Bilindiği gibi, Türklerin milattan önceki yüzyıllarda da çeşitli yazılarla karşılaştığı, bunlardan yararlandığı, hatta ö...
Alfabemizde (Latin Alfabesi) her harfin bir büyük, bir de küçük şekli vardır. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır...

Sayfalar