Türklerin tarih boyunca kullandıkları yazılar

08.02.2013 - 19:40

Bilindiği gibi, Türklerin milattan önceki yüzyıllarda da çeşitli yazılarla karşılaştığı, bunlardan yararlandığı, hatta özgün bir Türk yazısı geliştirdiği kuşkusuzdur. Çünkü Orhun Yazıtları‘ndaki gibi işlenmiş, edebî eser meydana getirecek kadar olgunlaşmış bir dil birkaç yılın ürünü değildir. En az bin yıllık bir sürecin neticesinde bu hale gelmiştir. Ne var ki Türkologlarımızın çalışmaları Türk dili ve Türk edebiyatı tarihine yeteri kadar ışık tutamamaktadır.

Türklerin bilinen ilk yazılı eserlerimiz olan Göktürk Yazıtları’ndan itibaren kullandığı kesin olarak bilinen belli başlı yazılar şunlardır:

1- Göktürk yazısı
2- Uygur yazısı
3- Mani yazısı
4- Soğd yazısı
5- Çin yazısı
6- Tibet yazısı
7- Süryani-nasturi yazısı
8- Brahmi yazısı
9- Pass-pa yazısı
10- Peçenek yazısı
11- Kuman yazısı
12- İbrani yazısı
13- Yunan yazısı
14- Ermeni yazısı
15- İslav yazısı
16- Latin-iİslav yazısı
17- Arap yazısı
18- Yeni Türk yazısı

Kaynak: http://www.anadilim.org

Paylaş