Osmanlı İmparatorluğuna Damgasını Vuran Kadınlar: Nur Banu Sultan

16.07.2019 - 17:05

Sultan 2.Selim’in adına şiirler yazmış olduğu Nur Banu Sultan, bazı tarihçiler tarafından İspanya’da yaşayan yahudi bir ailenin kızı olarak söylenir.Yahudiler üzerine uygulanan baskılar üzerine, aile Sicilya’ya yerleşmiştir.

Burada da aynı baskıların olması nedeniyle; bir Malta gemisiyle ülkeyi terk ederlerken Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından esir alınıp İstanbul’a getirilmiştir.

Hürrem Sultan’ın beğenip saraya aldığı Nur Banu Sultan 2.Selim’e Haseki olmuştur.Bazı tarihçilerse 3.Murat’ın annesi olan Nur Banu Sultan’ın Venedikli olduğunu iddia etmişlerdir

.Ünlü Banyo ailesinden Venedik’te bulunan Osmanlı arşivlerinde saklı diplomatik yazışmalara göre, Nurbanu Sultan eski vatanına Osmanlı sarayından yardımcı olmuştur. İki ülke arasındaki bir savaşı da engellediği söylenir.Eşi 2.Selim’in saltanatı zamanındaki etkisi, oğlu 3.Murat’ın saltanatında da artarak devam etmiştir.

https://www.bilgiustam.com/osmanli-imparatorluguna-damgasini-vuran-kadinlar/

Paylaş