Evlilik Sözleşmesi

10.02.2013 - 23:20

Aile Kanununda yapılan değişikliklerle (yürürlüğe girdiği tarih 1 Ekim 2009) Evlilik Sözleşmesi diye bir yenilik uygulamaya konuldu.

 

Evlilik Sözleşmesi resmi nikâh ile evlenmeden önce taraflar arasında yazılı olarak düzenlenen ve imzalanan ve müstakbel eşlerin olası bir boşanmada mal ve diğer varlıklarının ne şekilde paylaşacaklarını düzenlemektedir. Sözleşme taraflarca şahsen imzalanmalıdır, yani vekâleten imza atılmasına izin verilmemektedir. Sözleşmenin geçerli olması için tarafların noter huzurunda içeriğinde yazılanları onayladıklarını beyan etmeleri ve imzaların noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin bir asıl nüshası noterlik dairesinde muhafaza edilir,  bir aslı da eşlere verilir. Sicil Memurluğu’na bağlı Evlilikler Sicili’ne ise, sadece böyle bir sözleşmenin varlığı beyan ve tescil edilir.  

Evlilik Sözleşmesi zorunlu bir uygulama değildir ve şu gibi hallerde yapılabilir:

 • Eşlerden birinin diğerinden daha fazla mal varlığına sahip olması;
 • Eşlerden birinin diğerinden daha fazla para kazanması;
 • Eşlerden birinin kendine ait işyeri varsa veya bir şirkette hisse sahibi ise;
 • Eşlerden birinin ortak edinilen mal varlıklarından diğer eşin mirasçısı olarak pay sahibi olabilecek ve böylece istenmeyen mal varlığı ortağı veya ortak şirkette istenmeyen ortak konumuna gelebilecek diğer eşin akrabaları ile arası iyi değilse Evlilil Sözleşmesi ile bu gibi sonuçlar engellenebilir;
 • Eşlerden birinin büyük miktarda kredi kullanmış olması vey başka büyük miktarda borçları varsa;
 • Eşlerden biri davalı veya davacı olarak dava yürütmekte ve mal varlığına haklı veya haksız olarak haciz ve yasak konulma ve de davayı kaybettiği takdirde icra yoluna başvurulma ihtimali mevcut ise Evlilik Sözleşmesi diğer eşin mal varlığına dokunulmazlığı temin etmektedir;
 • Kadının işten ayrılıp çocuk yetiştirmeye karar vermesi nitekim bunun maddi durumunu olumsuz etkileyeyeceği göz önünde bulundurulmaktadır.

Evlilik Sözleşmesinde yer alan hususlar için taraflar arasında önceden mutabakat sağlanmış olmalıdır.

Örneğin:

 • Olası bir boşanmada veya eşlerden birinin ya da ikisinin de vefat etmesi durumuna evlilikten önce ve evlilik sırasında edinilen taşınır ve taşınmaz malların tasarruf hakkının kimin tarafından kullanılacağı;
 • Aile konutu dâhil mal varlığının yönetim ve tasarrufunun ne şekilde olacağı;
 • Tarafların masrafla ve borçlara katılım şekli;
 • Karı kocanın evlilik sırasında ve boşandıktan sonra nafakaları;
 • Evlilikten doğan çocukların nafakası;
 • Eşlerden birinin veya ikisinin evlenmden önce kendine ait ayrı ayrı iş yerlerinin olması veya evlendikten sonra ortak bir iş kurmaları durumunda yapılabilecekler;
 • Eşlerden birinin diğerine ihanet etmesi durumunda yukarıda sözü edilenlerin ne şekilde paylaşılacağı.

 

Evlilik Sözleşmesinde yer almasına müsaade edilmeyen hususlar:

 • Eşlerden birinin ehliyet ve yetkilerini sınırlamak;
 • Eşlerin haklarına savunmak için mahkemeye başvurma hakkı;
 • İhtiyaç sahibi iş göremeyen eşin nafaka alma hakkını engelleyen hususlar;
 • Eşlerden birini son derece mağdur eden veya Aile Kanununun ana hükümlerine aykırılık teşkil eden hususlar.

 

Tabi hukuki olmayan bazı sorular da var gündemde; Evlilik Sözleşmesi geleceği maddi olarak teminat altına almak için yapılan bir önlem midir yoksa romantizmi baştan yok edip, neticede boşanmaya götüren kesin bir yol mudur? Avukatınız olası bir ayrılıkta her ihtimali göz önünde bulundurup çözümler sunan ve uzunluğu kilometreyi bulan bir sözleşme hazırlayabilir. Ancak bu eşinizin sizi sonsuza dek seveceğini garantiler mi? En sağlam ilişkide bile bu, kontrol edilemez bir durumdur. Hayat bize her türlü sürprizler sunar ve eş diye yanımızda olan kişinin ne zaman ve ne şekilde değişeceğini asla bilemeyiz. Ne yazık ki Evlilik Sözleşmeleri de her evliliğin en önemli görev ve amacı olan, hastalıkta ve sağlıkta birlikte yürümeye söz verdiğiniz kişinin son nefesine kadar sizi sevmesi ve koruyup kollayaması konusunda sigorta sunan çözüm değildir.

Sonuç olarak – Evlilik Sözleşmesi her şeyden önce iyice düşünülmüş ve kişisel olarak karara bağlanmış bir uygulamadır.    

 

Paylaş