EVDEN YAPILAN İŞLERE DAİR YASAL DÜZENLEMELER

29.04.2013 - 21:43

İş Kanununun yeni 107b.maddesindeki hüküm gereğince imzalanan hizmet akdi çerçevesinde bir mamulün imalatı veya hizmetin verilişi ile ilgili çalışma görevlerinin işçiye veya işverenine ait teçhizat, malzeme ve başka yardımcı materyallerle işverenin işyeri dışında, işçi evinde veya işçinin tercih ettiği başka bir yerde yapılması kararlaştırılabilir.

Evden yapılacak işlerin; çalışmanın yapılacağı yer, çalışma ücreti, çalıştırma ve raporlama usulü, malzemelerin tedarik edileceği şekil ve mamullerin teslimatı gibi özellikleri açık ve net bir şekilde kararlaştırılmış olmalıdır.  İşveren evden çalışma yapacak kişilere işin yapılması için uygun şartlar, uygun ödeme, bu ve diğer çalışanlar arasında fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkını, güvenli ve sağlıklı çalışma şartları, mesleki yeterlilik ve yeni meslek edinme konularında eğitim, sosyal ve sağlık güvenliği, sendikaya üyelik ve işletmenin genel kurul toplantılarına katılma imkânı, kamu, sosyal ve kültür alanında hizmetler temin etmekle yükümlüdür. İşçi ise işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet etmek, çalıştığı yere denetim makamlarının temsilcilerine giriş hakkını vermek, bina sakinlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmamak ile yükümlüdür. Evden çalışacak olan kişiler, kanunen belirlenmiş çalışma saatlerinin süresi dâhilinde çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatini, mesai günü içerisinde dinlenme zamanları, haftalık dinlenme günlerini kendileri tespit eder. Evden çalışacak olan kişilerin ucu açık çalışma saatleriyle çalışması ve fazla mesai yapmasına ilişkin yasaklar da düzenlenmiştir.

İş Kanununun yeni düzenlemelerinden yararlanmak isteyenler, evden yapılabilir işlere ilişkin İnternet ortamındaki ilanları veya kitle iletişim araçları tarafından yapılan duyuruları takip etmeli ve sözleşmenin akdedilmesi için olağan usullere göre müracaatını yapmalıdır.        

 

Dennis Mollov

Paylaş