Elektrik Faturaları

05.04.2013 - 22:00

İlgili tekel firması tarafından tek taraflı olarak hesaplanıp, kesilen elektrik faturasını almış olmanız ve bu şekilde hesaplanan meblağın tarafınızca fiilen harcanmış elektriğe uygun olmadığını düşünmeniz halinde sizin için muaccel olmayan bir meblağı ödemek yerine mahkeme yoluyla haklarınızı arayabilirsiniz.

Bu durum genelde şu şekilde gelişir; ilgili elektrik dağıtım şirketinde görev alan personel gelir ve evinizdeki elektrik sayacının doğru çalışmadığını (sizin kesinlikle şüphe etmediğiniz bir şey) tespit eder, elektrik sayacını yerinden söküp, tespit tutanağı düzenler ve bu tutanakta elektrik sayımında oluşan hatayı oran olarak belirtir.  Daha sonra, düzenlenmiş olan bu tutanak esas alınarak, ödemeniz gereken bir tutar hesaplanır ve geçmiş bir döneme ait bu tutarın da tarafınızca en kısa zamanda ödenmesi istenir.

Hatta bazen sayacınızın çalışmadığını ve bu nedenler sayaca elektrik şirketi tarafından el konulmuş olduğunu dahi size bildiren olmaz. Size neden haber verilmediğini sorduğunuzda da; şirket çalışanlarının sizlere ulaşmaya çalıştığını, ancak sizi bulmayınca elektrik sayacının çalışır halde olmadığına dair hazırlanan tutanağın şahit olan bir kişi tarafından imzalanmış olduğunu öğreneceksiniz. Bu şahit de elektrik şirketi personelinin beraberinde gezen ve özellikle bu durumlarda kullanılan bir kişi oluyor. Bu şekilde de, bir gün, kesinlikle kullanmamış olduğunuzu bildiğiniz bir elektrik miktarı için kabarık bir fatura borcunuzun olduğu ortaya çıkabilir.     

Bu uyuşmazlığın tekel firma ile aslında halledilmesi maalesef mümkün olmadığından dolayı, iki seçeneğiniz var: 1) sizden talep edilen meblağın tamamını ödemek veya 2) yargı yoluyla hakkınızı aramak. Bu arada, elektrik faturanızı ödemiş olmadığınız için elektriğin kesilmesi de gayet muhtemel olduğu için, fatura ödemesini yapmış olsanız dahi, ödemiş olduğunuz meblağın muaccel olmadığını ve size iade edilmesini talep etmek için mahkeme yoluyla hakkınızı arama ve savunma hakkına sahipsiniz.  

Tekel firma tarafından talep edilen elektrik borcunuzun gerçek olmadığını tespit etmek üzere hukuk yoluna gitmeye ve hakkınızı aramaya karar vermeniz durumunda dava açmanız gerekecek. Açtığınız dava kapsamında da tekel firma sizden talep ettiği meblağın gerçek olduğunu kanıtlamak zorundadır.  Tekel firma, geçmiş döneme ait faturanızın revize edilmesinde dayanak teşkil eden tespit tutanağında yazılı hususların tüketmiş olduğunuz elektrik enerjisinin miktarına uygun olduğunu delillerle ispat etmelidir.

Bunun haricinde tekel firma, elektrik sayacının çalışır halde olmadığını ve çalışır halde olup, elektrik tüketimini doğru gösterdiği dönemi tespit etmelidir.      

Elektrik dağıtım şirketinin elektrik sayacının çalışır halde olmadığını tespit ederse, o zaman “neden çalışmıyor” sorusu ortaya çıkacak. Elektrik sayacı elektrik dağıtım şirketine aittir ve çalışır halde olmaması durumunda, sizin müdahale etmiş olmamanız şartıyla, sayacın çalışmamasından sorumlu olan kişi, sayacın sahibidir yani mesuliyet elektrik dağıtım şirketine aittir. Tüketicinin elektrik sayacına müdahale etmiş olması ve dolayısıyla sayacın tüketilen elektriği doğru göstermemesi çok zor kanıtlanan bir olay olup, mesuliyet elektrik dağıtım şirketine aittir. Bunun yanı sıra elektrik dağıtım şirketi, elektrik sayacının tüketilen elektrik miktarını doğru olarak göstermediği dönemi de delil göstererek, ispatlamak zorundadır.

Elektrik dağıtım şirketinin elektrik sayacına müdahale etmiş olmanızı ve sayacın bu nedenle çalışmadığını ve/ veya elektrik sayacının tüketilen elektrik miktarını doğru olarak göstermediği dönemi kanıtlayamaması halinde geçmiş döneme ait elektrik faturası ile ilgili borcun kapatılmasına yönelik yapılan talepler asılsız olur ve dolayısıyla tarafınızca ödeme yapılmaz. Ancak elektriğin kesileceği korkusuyla,  mahkeme yoluyla ödemek zorunda olmadığınız borcu ödemiş olduğunuz takdirde, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ödemiş olduğunuz tutarı faiziyle birlikte talep etme hakkına sahip olacaksınız.   

Yüksek faturayı ödemek için elinizde para olmadığı zaman, dava dilekçesi verip, ödeme yapılmaması halinde elektrik dağıtım şirketince elektriğin kesilmemesi gibi bir güvence ve teminat talebinde bulunabilirsiniz.   

 

 

Paylaş