Borçlarda Zamanaşımı Süreleri

17.08.2013 - 18:14

Soru: 2007 yılı için telefon borcum var. Şimdi benden bu borcun faiziyle birlikte ödemesini istiyorlar. Aslında şimdi borçlarımı satın almış bir firmaya borçlu çıktım. Zamanaşımı süresi yok mu?  

Cevap: Borçların devri konusunu düzenleyen ve zamanaşımı kurallarını belirleyen Yükümlülükler ve Sözleşmeler Kanununda şöyle yazar: 

1. Alacaklı; kanun, sözleşme veya alacağın niteliği izin verdiği takdirde, alacağını devredebilir. Devredilen alacak, aksi kararlaştırılmadıkça, sona ermiş faizler dâhil olmak üzere, ayrıcalık, teminat ve diğer hususlarla birlikte yeni alacaklı üzerine geçer.

Önceki alacaklı devir işlemi konusunda borçlu kişiyi bilgilendirmek, alacağı tespit eden ve elinde bulunan dokümanları yeni alacaklıya teslim etmek ve kendisine gerçekleşmiş devir işlemini yazılı olarak teyit etmek ile yükümlüdür. 

Devir, borçlu kişiye önceki alacaklı tarafından bildirilmiş olduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler ve borçlu yönünden geçerlilik kazanır.   

2. Beş yıllık zamanaşımı süresinin sona ermesiyle kanunun başka süre öngörmüş olmadığı bilumum alacaklar kapatılır. 

3. Üç yıllık zamanaşımı süresinin sona ermesiyle;

а) başka zamanaşımı süresi kapsamına girmeyen çalışma ücretleri alacakları;

b) Yerine getirilmeyen sözleşmeden doğan temerrüt ve tazminat alacakları;

c) Kira, faiz ve başka periyodik ödemelerden doğan alacaklar

kapatılır.

Paylaş