Aile Şiddeti Konusunda Bilmemiz Gerekenler

12.06.2013 - 22:12

 

Ev İçi Şiddete Karşı Koruma Yasası nasıl uygulanır?

1. Ev (Aile) İçi Şiddet Nedir?

Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,

Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti

2. Yasada Öngörülen Tedbirlerden Kimler Yararlanabilir?

 

Eş, eski eş, anne baba, beraber yaşadığınız hayat arkadaşınız, ortak çocuğunuz olan kişi, çocuk veya torun, kuzen, kardeş veya kız kardeş, amca, teyze, hala, kayınpeder, kayınvalide, eşinizin çocuğu, üvey anne, üvey baba, kayınbirader, görümce, anne veya babanızın beraber yaşadığı kişi tarafından uygulanan şiddete mağdur iseniz, bu önlemlerden faydalanabilirsiniz. 

 

3. Aile (Ev) İçi Şiddete Karşı Koruma Konulu Dilekçeyi Kim Verebilir?

 

Bu dilekçe, 14 yaşını doldurmuş kişi, mağdur kişinin kardeşi, kız kardeşi veya anne babası, mağdur kişinin velisi tarafından veya mağdur kişinin 18 yaşını doldurmuş olmaması, özürlü olması veya yasak altında olması halinde Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından verilebilir.     

 

4. Dilekçe Hangi Kuruluşa İbraz Edilir?

 

Dilekçe mağdur kişinin ikametgâh adresine göre ilgili bölge mahkemesine ibraz edilir. Dava, dilekçenin verilmiş olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde açılır.  Dilekçede mağdur kişinin hayatını veya sağlığını doğrudan doğruya tehlikeye sokacak haller konusunda bilgi mevcut ise bölge mahkemesi, kapalı oturumda, tarafların hazır bulunmasına gerek duymadan, dilekçenin ibraz edilişinden itibaren 24 saatlik süre içerisinde acil koruma tedbirlerinin alınmasına dair karar verebilir. Acil koruma tedbirlerinin alınmasına ilişkin karar, temyize tabi olmayıp, koruma emri çıkarılana veya mahkeme tarafından verilen red cevabına kadar geçerlidir.

 

5. Dilekçenin İbraz Süresi

 

Dilekçe aile içi şiddet olayından itibaren en geç bir ay içerisinde ibraz edilir.

 

6. Dilekçenin İçeriği

 

Dilekçenin ihtiva etmesi gereken bilgiler:

Mağdur kişinin üç adı, BG kimlik (EGN) numarası, şiddeti uygulayan kişinin isimleri ve yaşadığı adresi ya da celp kâğıdının gönderilebileceği başka adres, mağdur kişi ile şiddeti uygulayan kişi arasındaki ilişki konusunda bilgi, aile (ev) içi şiddet olayının meydana geldiği tarih, yer ve bununla ilgili başka husus ve bilgiler, imza, dilekçeyi veren kişinin beyanı.

 

Mağdur kişinin dilekçesini kabul eden mahkeme, şiddeti uygulayan kişinin sabıka kaydını, söz konusu bu kanun kapsamında alınan tedbirlere tabi olup olmadığına dair belgeyi ve psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kayıtlı olup olmadığına dair belgeyi resmi kanallardan talep ederek temin eder.

 

Mağdur kişinin adresini bildirmek istememesi halinde kendisi tebliğ ve celp kâğıtlarını teslim alabileceği bir adresi gösterme hakkına sahiptir.  

 

7. Aile (Ev) İçi Şiddete Mağdur Kaldığımızı Mahkeme Nezdinde Nasıl Kanıtlayabiliriz?

 

Kanunda; dilekçeyi veren kişinin aile şiddetine mağdur olmuş olduğuna dair beyanname ibraz etmesi öngörülmüştür. Ancak çoğu zaman bu beyanname yeterli olmuyor. Komşu, akraba, arkadaş, iş arkadaşı v.s. bir tanığın olması faydalı olur. Şiddet fiziksel veya cinsel niteliğinde olduğunda, adli tıp raporu da delil sayılır.  Ev İçi Şiddete Karşı Koruma Yasasının 4.maddesinin 3.fıkrası gereğince mağdur kişinin talebi üzerine her doktorun şiddetten kaynaklandığını tespit etmiş olduğu sonuçları ve zararları doğrulayan belge düzenlemek ile yükümlü olduğunu bilmenizde yarar var.  Sosyal Yardım Müdürlüğü, doktor, mağdur kişiye danışmanlık yapmış psikologlar tarafından düzenlenen rapor, tutanak v.s. belgeler veya aile içi şiddet olayını doğrulayan ve Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanak, rapor v.s. dokümanlar da delil sayılır.  

 

8. Mahkeme Kararı ile Alınan Tedbirler

 

Failin şiddet uygulamamak ile yükümlü kılınması; ortak evden mahkeme tarafından belirlenen süre için uzaklaştırılması; mağdur kalan kişiye, evine, işyerine ve ziyaret ettiği veya tatile gittiği yerleri, mahkeme tarafından belirlenen süre için yaklaşma yasağının uygulanması; çocuğun yararına olma şartıyla, çocuğun mağdur olan velinin evinde veya şiddet uygulamayan velinin evinde mahkeme tarafından tespit edilen süre için kalması; failin özel programlarda yer almak ile yükümlü kılınması.  

 

9. Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen Tedbirlerin Uygulanması

 

Mahkemenin failin ortak evden uzaklaştırılması tedbirinin uygulanmasına karar vermesi ve failin bu tedbiri gönüllü olarak uygulamaması halinde kendisi, polis memurlarının desteği ile evden mecburi olarak uzaklaştırılır.

 

Failin şiddet uygulamamak ile yükümlü kılınması ve mağdur kalan kişiye, evine, işyerine ve ziyaret ettiği veya tatile gittiği yerlere yaklaşma yasağına tabi tutulması ve belirlenen tedbirlere uymaması halinde mağdur kişi emniyet müdürlüğünü bilgilendirir. Emniyet güçleri ihlali tespit eder, ihlal eden kişiyi tutuklar ve savcılığı bilgilendirir.  

 

Yukarıda yazılan tedbirler mahkeme kararıyla 3 ile 18 ay arası bir süre için uygulanır. 

 

Bu kanun kapsamındaki mesuliyetin, failin medeni, idari ve cezai sorumluluktan muaf etmediğini bilmenizde yarar var. Anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz gerekirse; aleyhinize işlenen suç nedeniyle savcılığa da başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin:  size veya yakınlarınıza yapılan dayak tehdidi, evde kapatma, bedeni zarar, cinsel şiddet, kaçırma olayı, cinsel hastalık bulaştırma, size herhangi bir şeyi zorla ve/ veya tehditle yaptırma v.s.

 

Mağdur kaldığınız zaman zarar gerekçesiyle, boşanma halinde tazminat gerekçesiyle veya resmi nikâhınız olmadığı halde velayet hakları gerekçesiyle medeni dava açma hakkına sahipsiniz.

 

Boşanma davası veya velayet hakları konulu dava hallerinde EV İÇİ ŞİDDETE KARŞI KORUMA YASASI usulü doğrultusunda verilmiş koruma emri mevcut olduğu zaman bu emir mahkeme tarafından dikkate alınır ve geçici takibat tedbirlerinin alınması için gerekçe olur. Geçici takibat tedbirleri, çocuğun dava sonuçlanana kadar kimle ve hangi evde kalacağına mahkeme tarafından karar verildiği demektir.   

   
 

Dennis Mollov

attorney-at-law

 

Paylaş