Ali Bayram

11.02.2013 - 13:59

Deliorman’ın sevilen şairi hakkında Mehmet Çavus şöyle der; “Değerli ozanımız ALİ BAYRAM 25 Eylül 1935’te Dulovo’nun Çernik (Karalar) köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta yetim kalan şair, hiçbir şiirinde HAYAT-TOKAT sözcüklerini uyak olarak kullanmamış, ama hayatı TOKAT bilmiştir çocukluğunda.

Toprağı ONUR bilerek, alın terini de gözyaşını da toprağa akıttı. Sefalet içinde geçen çocukluğunda kitabı, okulu DOST bildi. Dulovo (Akkadınlar)da ilk ve orta öğreniminden sonra, liseyi 2 yıl Momçilgrad Mustafa Suphi Türk Gimnaziyası’nda sürdürdü, Dulovo’da tamamladı.

Sosyalizm koşullarında, ekmek ve yaşam derdine düşerek, uzun yıllar Sliven maden ocaklarında ve Şumen otomobil fabrikasında çalıştı. Heybeciğine yiyecek ve öğrenim parası sağlayınca 1971’de Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu.  4 yıl Sofya Üniversitesi gazetesinde çalıştı.  Devamla, Deliorman ve Dobruca köylerinde öğretmenlik eğitmenlik yapmak mecburiyetinde kaldı. Bulgarlaştırma kampanyasında görevden alınan Ali Bayram, Devnya çimento fabrikasında çalıştı.

Ali Bayram’ın şiirle gönüldeşleşmesi 1955’lere uzanır. İlk şiiri Haskovo’da çıkan vilayet gazetesi Rodop Mücadelesi’nde yayımlandı. 1955’te Stara Zagora Radyosu’nun Niçin Okuyoruz konulu şiir yarışmasında birinci oldu.  Bundan sonra edebiyata ve sanata kolaylıkla açılmayan Yeni Işık, Halk Gençliği gazetelerinin, Yeni Hayat dergisinin ve mahalli Türkçe gazetelerin de demir kapılarını açmasını becerdi. Değerlendirilen şiirlerine Şiir Yıllıklarında ve ders kitaplarında yer verildi.

İstanbul’da çıkan Balkan Türklerinin Sesi dergisinde 7 şiiriyle takdim edildi.

1992 Mayıs ayında Bursa’da düzenlenen Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ne Bulgaristan temsilcisi sıfatıyla ozanımız Ali Bayram da katılmıştır. 1993 yılında Ankara’da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı Sempozyumu’na da katılmıştır. 2005 yılı eylül ayında Elazığ’da düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’na iştirak etmiştir.

Ali Bayram’ın şiir dünyasına girmek, sanıldığı kadar güçlüklerle dolu değildir. Gönül ve şiir kapısı ilgililer için her zaman açık bulunan, biçime ağırlık veren ozanlığını takdirle karşılıyoruz.

Ali Bayram 1992 yılından 1995 yılına kadar Kültür ve Eğitim Bakanlığı’nın Silistra Bölge Müfettişliği’nde Türk Dili Müfettişi olarak görevde bulunmuştur.

Ozanımız katıldığı resmi törenlerden, altı plaket ödülü kazanmıştır. “

Razgrad Deliorman Türk Yazarlar Derneği Başkanlığını yaptı. 

2011 yılında Bulgaristan Türk edebiyatını yeni döneminde derin iz bırakan Ali Bayram’ı kaybettik. Rahmetliyi saygıyla anıyoruz.

 

 

YAŞAM ÖYKÜSÜ

 

Seller gibi akıp giden seneler

Sanki bana bir günmüş gibi geldi,

Yıllarca yaşadım ben neler neler

Çok kez gönlüm üzgünmüş gibi geldi.

 

Yaşamda mutluluk nedir görmedim

Mehtapta yar saçı çözüp örmedim,

Ömür boyu muradıma ermedim

Bahtımın yıldızı dönmüş gibi geldi.

 

Nice güzel geçip gitti önümden

Uçurdum bülbülü gonca gülümden,

Anılar kervanı geçer gönlümden

Gençliğim geriye dönmüş gibi geldi.

 

Nerde kaldı gençlikteki emeller

Giydi tellerinde savurdu yeller,

Çürük çıktı yaşamdaki temeller

Mutluluk uzak görünmüş gibi geldi.

 

Madenci oldum üç yıl dağ başında

Yüksek tahsil gördüm otuz yaşında,

Ömrümü harcadım yaşam savaşında

Geçen yıllar bu günmüş gibi geldi.

 

İnandım, aldandım, pek çok üzüldüm

Garip kaldım köşelerde büzüldüm,

Hayatımda kah ağladım, kah güldüm

Bazen yaşam bir düğünmüş gibi geldi.

 

Yaşam, dostlar, ıstıraplar zinciri

Herkese yar olmaz aşkın inciri,

Vefalı çıkması kızlardan biri

Bana talih küskünmüş gibi geldi.

 

YOKUŞ

 

Yokuş!

            Yokuş!

                        Yokuş!

Hayatın yolu yokuş,

Sanatın yolu yokuş,

Her zatın yolu yokuş...

İnsanı yüce eden yol yokuş,

Ölümsüzlüğe gider yol yokuş.

Asılı kelam;

Madem ki insanız,

            değiliz kuş

bizim için her yol yokuş

vesselam!..

 

1963 – Çumerna Sliven

 

TELEFON TELLERİ

 

Ah, telefon telleri

telefon telleri!

Babamın kara haberini

            getireli beri

Bilseniz

            size ne çok dargınım.

Ama sizi yarattığı için

insan elleri

Ne de olsa,

size gene vurgunum.

 

            1963

 

BULGARİSTAN

 

Eşine rastlanmaz bu güzel vatan

Hepimizin doğup büyüdüğü yerdir

Adını koymuşlar hür Bulgaristan

Özgür insanların güldüğü yerdir.

 

Balkanlar incisi bu kutsal toprak

Şanlı ecdadımın yattığı yerdir

Tarihini yazdık biz yaprak yaprak

Herkesin mutluluk tattığı yerdir.

 

Karadeniz’den ta Timok’a kadar

Kocabalkan zümrütten bir kemerdir.

Ne şirindir Pirin, Rila, Rodoplar

Bulgaristan cennet gibi bir yerdir.

 

Deliorman, Trakya, Miziya, Dobruca

Yediveren gülü aziz vatanın

Yurdum güzeldir bir uçtan bir uca

Yurt uğruna feda olsun şu canım.

  1981

Paylaş