Правна помощ от „БИЗ”

Управление и ползване са две различни по съдържанието си възможности - чл.32 (1) от Закона за собствеността ги разгранич...
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И КАК СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ   1. Какво е домашно н...
Според разпоредбата  на новия  чл. 107б от кодекса  в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задълже...
  Ако получите сметка за ток за изминал период от време, начислeна едностранно от съответния монополист и считате, че та...
С промяната в Семейния кодекс (в сила от 1 октомври 2009 г.) се въведе т. нар. Предбрачен договор.   Той е писмено спор...