Поглед към историята

В своя научен труд  „История на арабите”  Филип К. Хити открито признава значението на мюсюлманските учени в тази обла...
 Роден на 23 март 1876 г. в Диярбакър. Умира на 25 октомври 1924 г. в Истанбул. Истинското му име е Мехмет Зия. Баща му...
  За няколко столетия интересът на изследователите към трудовете на Ибн Сина не угасва. През това време са написани мног...
Коджа Мимар Синан е османски архитект и инженер, смятан за най-значимият строител в историята на османската архитектура....
Истинското му име е Мустафа бин Абдуллах. Роден през 1609 г. в Истанбул. Информация за живота му се съдържа в собственит...
Махмуд ибн Хюсейн ибн Мохамед ал-Кашгари  турски: Кашгарлъ Махмуд), (Кашгар,1005 — Упал, 1102) е ранен тюркски учен - ез...
Живял между втората половина на 17-ти и първата половина на 18-ти век. Истинското му име е Мехмет или Мустафа. Няма точн...
Пири Реис, (на турски Piri Reis, изговаря се Пирѝ Реѝс), (ок 1480-1555) е османски мореплавател и картограф. Известен...
Юсуф Керим е една от най-важните личности на турската култура в България. Роден на 23. 11. 1922 г. в с. Михалич, Варненс...
Вестник „Туна” е бил важен медиен орган в Османската държава и първият регионален вестник.  Вестникът е играл преди всич...