Yüksek İslam Şurasından 2021 Yılı Nüfus Sayımı ile ilgili çağrı

02.09.2021 - 10:12

Sevgili Müslüman kardeşlerim,

Sevgili yurttaşlar,

Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası vicdan özgürlüğünü, din seçimini ve ifade özgürlüğünü garanti eder. Ülkenin demokratik yasaları bize inançlarımızı, görüşlerimizi ve inançlarımızı ifade etme hakkı verir. Bu ilkelere dayanarak Yüksek İslam Şurası konuya olan bağlılığını belirterek tüm Müslümanları, 7 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında Bulgaristan Cumhuriyeti'nde yapılacak on sekizinci nüfus ve konut sayımına Allah adına katılmaya çağırıyor.

Dini ve etnik mensubiyetin yanı sıra diğer özelliklerin söylenmemesi istatistiki bilgileri saptırdığını ve ülkemizdeki gerçeği çarpıttığını hatırlatırız. Bu da sevgili vatanımızda tüm yaşamı etkilediği gibi her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarıyla elde edilen bu istatistiklere göre alınan siyasi kararları da etkiliyor. Bu kararların genellikle ülkedeki Müslüman topluluk üzerinde öznel bir etkisi olduğunu açıkça vurguluyoruz. Bu bağlamda, her vatandaş nüfus sayımı sonuçlarının ilerideki sonuçlarından sorumludur. Dini veya etnik mensubiyetin belirtilmemesi gönüllü asimilasyon olup kişinin kimliği, kültürü, mizacı ve geleneklerinden feragat etme eylemidir.

Ülkemizdeki Müslüman toplumunun gelişiminden sorumlu olarak bizler, Bulgaristan'daki ve yurt dışındaki tüm Müslüman kardeşlerimizi dini ve etnik aidiyetlerini açıkça ve yüksek sesle ifade etmeye ve kimliklerini sadece aile ortamında değil aynı zamanda toplum içinde de sürdürmeye çağırıyoruz. Bir ülkenin zenginliği sadece doğal kaynakları veya ekonomik göstergeleri değildir. Zenginlik aynı zamanda vatanımızda olduğu gibi medeni ve demokratik bir ülkede dini ve etnik çeşitliliktir. Bizler bu topraklarda yüzyıllardır bir arada, barışçıl ve kardeşçe bir şekilde yaşamakla Avrupa'ya ve tüm dünyaya örnek oluyoruz.

Sevgili Müslümanlar, sorumlu olun ve yasal hakkınızı kullanın! Sayıma katılın ve sayım formundaki "Din" sütununda “İslam” seçeneğini işaretleyin. Etnik kökeninizi ve ana dilinizi belirtme konusunda endişelenmeyin! Kendinizi nasıl hissederseniz öylesiniz.

Sizin yerinize bunu başkalarının belirlemesine izin vermeyin!

Paylaş