Kütüphane

Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Menent Şukrieva’nın yöneticiliğinde gerçek...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafı...
Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri kitabı, Doç. Dr. Bülent Yıldırım’ın muhtelif tarihlerde Bulgaristan ve Bulgaristan T...
Roman Yazarı Ramis Çınar'ın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kaybedilmiş Rumeli topraklarında köklü bir ailenin ve çevre...
Dr. Kader Özlem’in kaleme aldığı “Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık” adlı eseri Türkiye-Bulgaristan İlişkil...
Bulgaristan Türklerinin halk kültürü (folklor) deyince akla ilk gelenler arasında halk şiiri, masallar, atasözleri, bilm...
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Savaşları’nın getirdiği ölüm ve sürgünlerden sonra hâlâ Bulgaristan topraklarında...
Ahmet Emin Atasoy’un “Vse oşte sım potreben” (Ben Hâlâ Gerekliyim) adlı kitabı yayımlandı ve okurlarını beklemektedir. A...
Bulgar Yazarlar Birliği ile Bılgarski pisatel (Bulgar Yazarı) Yayınevi’nin Ahmet Emin Atasoy’un 75. doğum yıldönümü şere...
Bu araştırma kırk yıldan fazla süren bir çalışmanın ürünü. Bu eserde, Bulgaristan’daki Türklerin edebiyatının başlangıç...

Sayfalar