Кметовете на Исперих и Дулово са номинирани за ръководството на НСОРБ

05.02.2020 - 22:00

Делегатите от Северен централен район за планиране избраха своите кандидати за членове на Управителния съвет на НСОРБ.  В края на месец януари започна процедурата за обновяване на ръководните органи на  Сдружението, което обединява всички 265 общини в страната. В работата на форума взеха участие кметове и председатели на общински съвети от 36-те общини от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Русе и Разград. Според Устава на НСОРБ общините от Северния централен район за планиране имат трима представители в УС на сдружението.

За членове на бъдещия УС бяха издигнати кандидатурите на кмета на община Исперих Белгин Шукри, кмета на община Велико Търново и досегашен председател на УС на НСОРБ Даниел Панов и д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

Съгласно правилата на НСОРБ, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат предложени за гласуване от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

За член на Контролния съвет на НСОРБ беше номиниран кметът на община Разград Денчо Бояджиев.

Източник: НСОРБ

Снимка: facebook/ НСОРБ

Сподели