Фикрет Индже бе избран за председател на БТТИК

18.02.2020 - 08:31

На 8 февруари 2020 година в Шумен се проведе извънредно Общо събрание на Българско-турската търговско-индустриална камара. Единодушно беше приет дневен ред:

  1. Изменение и допълнение на Устава на Камарата, в частта му относно свикване на Общо събрание на членовете, съобразно последните законови промени.
  2. Приемане на годишни финансови отчети за 2018 и 2019 година.
  3. Избор на нов състав на Управителния съвет на Камарата. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността им през изтеклия период.

За членове на Управителния съвет бяха избрани с пълно единодушие:

Фикрет Индже, „Алкомет“ АД, Шумен

Шахап Акташ, „Техно Акташ“ АД, Пловдив

Осман Ак, „Микроак“ ЕООД, Ботевград

Бранимир Младенов, „Сартен България“ ООД, Плевен

Яник Мекушин, „Балкам груп“ ООД, София

Петър Лефтеров, „Булавто“ АД, Варна

Серхан Серт, „Нитекс 50“ АД, София

Джемал Кара, „Караджъ Турс Интернешънъл“ ООД, София

Омер Ерен, „Котон“ ООД, София

За членове на Контролния съвет Общото събрание избра:

Иса Айдоган „Зираат банк“ АД, София

Бурхан Немутлу, „Регнум“ ООД, Банско

Салих Шахин, „Ясемин“ ООД, Бургас

На първото си заседание Управителният съвет избра единодушно за председател на Съвета Фикрет Индже.

Сподели