Преподаватели от Катедрата по турски език посетиха добричкото читалище „Мевляна“

01.07.2021 - 23:34

Вчера ръководителят на Катедрата по турски език и литература доц. д-р Мийрям Салим и преподаватели от катедрата посетиха читалище „Мевляна“ в град Добрич.

Те се срещнаха с председателят на  Народно читалище „Мевляна-2012“ Гюлхан Вейсел и секретарят Нуртен Кьосе.

Работната среща се проведе по вътрешноуниверситетски проект „Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания“ с ръководител доц. д-р Неврие Чуфадар.

В състава на делегацията от университета бяха и ст. преп. д-р. Менент Шукриева и ст. преп. Бълент Кърджалъ.

Срещата премина в топла приятелска обстановка и бе съпроводена от интересни дискусии.

Домакините представиха на гостите етнографската изложба, музикалната стая и арт-стаята, обособени с големи усилия и труд. 

На срещата се очертаха конкретни параметри за бъдещо ползотворно сътрудничество.  Засегна се и темата за провеждане на съвместни образователно-обучителни форуми и културни събития. 

Сподели