На вниманието на българските граждани, планиращи пътуване в Турция!

11.01.2021 - 20:30
Българските граждани, планиращи пътуване в Турция, трябва да имат предвид следните изисквания на местните власти към документите за PCR тест:
- Резултатите следва да притежават подпис и печат;
- Съдържанието на документа следва да бъде на латиница;
- Резултатите от теста следва да са отпечатани (не се допускат ръкописни резултати);
- Пътуващите трябва да притежават документ за заплатена такса за изготвяне на PCR теста.

Сподели