„Гори, гори кърпа” или „Пускам, пускам пръстен”

03.04.2013 - 12:56

Участниците са наклякали в кръг. Един от тях взема кърпа в ръка, започва да обикаля насядалите и да пее: „Гори, гори, кърпа, кучето я дърпа, за бялата опашка, за черния крак, някой ще опари, пипайте отзад!"/ (В някои краища броилката е „Пускам, пускам пръстен..”). Обикаля и се стреми незабелязано да пусне кърпата зад гърба на някого. Ако този, зад когото е кърпата, не усети и не стане да догони обикалящия, последният като стигне отново зад седналия, взема кърпата и започва да го налага с нея. Ако седналият навреме види кърпата, подгонва първия, който може да се спаси, ако успее да седне на мястото на гонещия го участник. Ако догони бягащия, който не успява да седне на освободеното място, щафетата поема вторият участник. Докато пеят участниците поддържат темпо и с пляскане с ръце.

Сподели