Игра на бубички

10.03.2013 - 17:44

Детска игра с малки топчета, известни като бубички. Първо се чертае триъгълник, чиято големина варира съобразно броя на играчите. Всеки играч поставя върху линиите и във вътрешността на триъгълника еднакъв брой бубички.  На приблизително 3-4 м. Разстояние от триъгълника се чертае линия с ролята на врата. Всеки играч с една бубичка се цели в тази врата. Игровата поредност на играчите се определя според разстоянието на бубичките от вратата. Ударите се правят от линията на вратата в посока към бубичките в триъгълника.  Всяка бубичка, извадена с удар извън очертанията на триъгълника се печели от играча, направил удара. Играта продължава до изчерпване на всички бубички в триъгълника.

 

http://www.nasiloynanir.com

Сподели