Гатанки с отговори

16.02.2013 - 18:13

Малък Сечко във реката
сапун прави от водата.
Баба Марта го събира,
за един ден го изпира.

/ледът/

Бяла-бяла лехица
с черна-черна пшеница,
жънем я с очите,
мелим я с главите
и с погача богата
храним си душата.

/книгата/

Да е лед, не е лед,
да е мед, не е мед,
а е твърдо като лед и е сладко като мед.

/сладолед/

 

Сива кобила по ливади пасе.

/коса/

 

Перната бяла Мира,
спокойно плава из вира

/гъската/

 

Най-сладкото,
най-благото,
а на масата не се слага

/сънят/

Рибар не е,
мрежа плете.

/паяка/

Светлина раздавам всеки ден,
ала никой не поглежда в мен

/слънцето/

 

слънцетоРасне сред тревица,
шапка без главица

/гъбата/

 

Кое е това нещо, което е по-високо от човека, а по-ниско от кокошката?

/калпакът/

 

Шарена тояга през полето бяга.

/змия/

Сподели