Нашият роден край

Сдружение „БИЗ” е учредено и официално вписано на 11 януари 2011 г.. „БИЗ” е самостоятелно юридическо лице - сдружение с...
По повод 21 февруари – Международния ден на майчиния език Сдружение БИЗ гр. Шумен и Дружеството на учителите по турски...