Работна среща семинар

10.04.2013 - 18:04

На 5,6 и 7  в гр.Созопол бе проведен работен семинар на районните мюфтии с техните семейства. Целта на семинара бе да повиши качеството и ефективността в управлението на религиозните дейности.В поредица от лекции и дискусии се засегнаха темите: „Значението на оползотворяване на времето при извършване на религиозни дейности” - д-р Мустафа Хаджи –Главен мюфтия на мюсюлманите в Република България, "Мястото на вярата в обществения живот" - доц. д-р Фикрет Караман, "Семейното благополучие" – д-р Зекийе Демир.
Паралелно с работните заседания бяха провеждани и лекции за жени.Въпреки натоварената програма накрая участниците изразиха своето задоволство от  подобни семинари с препоръка да бъдат по чести  и да обхващат по –голям брой участници на служителите в системата на Мюсюлманското изповедание, така и семейства неагажирани с пряка религиозна дейност.

 

http://grandmufti.bg

Сподели