Прави добро, бъди щастлив!

02.04.2013 - 22:26

В едно необичайно проучване, продължило цели пет години, участват пет жени доброволки. Тези пет жени, всяка от които има множествена склероза, били избрани да оказват помощ на шестдесет и седем пациенти, също болни от множествена склероза.

Те били обучени на техниките за активно и състрадателно изслушване и били инструктирани да се обаждат на всеки пациент веднъж в месеца за петнадесет минутен разговор.

Резултатите показали, че доброволките:

- постигнали значително намаляване на депресивните чувства

- получили нарастване в чувството си за удовлетворение и себезначимост

- станали по-ангажирани с повече социални дейности

- станали по-отворени и толерантни към другите хора

- увеличили увереността си в способността им да се справят с възходите и паденията в живота и да контролират собствената си болест.

Когато били интервюирани, тези пет жени описали, че са преминали през драматични промени в живота си в резултат на преживяванията им като доброволки. Очевидно ролята им на помощници на другите преместила фокуса на вниманието от самите тях и техните проблеми и го насочила към другите хора. Видно е, че смяната на фокуса чрез грижа за другите, води до невероятни вътрешни трансформации.

Още по-странното е, че в края на проучването, доброволките докладвали, че нарастването на тяхното общо удовлетворение от живота било седем пъти по-голямо, отколкото това при пациентите им!

Това малко изследване, проведено само с пет участника, добре демонстрира ползите от помагането и подкрепящото поведение. Добрите дела щедро се отплащат, като променят живота ни и нас самите към по-добро, дори когато ние самите сме в тежко и незавидно положение.

Да правиш добро е един от преките пътища към щастието - факт!

 

http://www.shtastieto.com

Сподели