Не позволявайте на езика си да бълва клюки

14.03.2013 - 13:41

Религията ни приканва и съветва всеки индивид да се стреми към съвършенство. Налага някои наказания с оглед развитието и усъвършенстването на човешките взаимоотношения. Насърчава човека към обич, разбирателство и споделяне, справедливост, търпение, вярност и др. ценности. Противно на това забранява клюкарството и интригите, но за съжаление днес клюкарстването е едно от нещата, към които хората проявяват склонност.

Един благочестив човек не бива да прави онова, което не иска да се прави спрямо него.

Един мюсюлманин трябва да предпазва сърцето си от омраза, завист и вражда, да избягва интригите и клюките.  

ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА НА КЛЮКИ

Търсене на мъст.

Себичност.

Гняв и омраза.

Задоволяване на различни чувства.

Забавление.

Злепоставяне на съперници.

Несъзиране на собствените недостатъци.

Омаловажаване на хората.

Ревност.

Съперничество и завист.

Чувство за малоценност.

ВРЕДАТА ОТ ЗЛОСТНИТЕ КЛЮКИ

Клюките са причина лицето да загуби милосърдието на Аллах.

Ярост и омраза се таят в душата на клюкарстващия.

Клюката въздейства отрицателно върху личността на човека, поради което той не може да установи добри контакти и поддържа добри взаимоотношения.

Лицето не вижда собствените си недостатъци, поради това, че е фокусирал цялото си внимание върху грешките на другите.

Сподели