Курбан байрам

12.09.2016 - 00:19

 

Всички  народи  по  света  имат  свои  специфични  празници. Мюсюлманите  също  имат  свои  празници, свещени дни  и  нощи. Освен  почивка  и  веселие, празникът в  Исляма  е  причина  за  уединение  с  Всевишния  Аллах  и  време  за  равносметка  на  живота  и  поведението  на  човека. Празникът  е  време  и  за  радост ,  както  и  за  размисъл  за  земния  така  и  за  отвъдния  живот ,  защото  религиозните  празници  винаги  са  след  извършване  на  определен  ибадет (служба). След  него  започва  празника ,  който  е  и  вид  награда.  И  в  отвъдния  живот  вярващите  ще  получат  наградата  от  Всевишния  Аллах,  заради  това ,  че  в този живот земния  са  изпълнили своята  мисия .

Курбан  байрам  е  именно  такъв  празник  в  Исляма .  Празник,  в  който  се  извършва  поклонението  Хадж – един  световен  мюсюлмански  конгрес  в  Мекка. През  тези  дни  от  годината  се  влиза  в  Ихрам  (облекло,  наметало  от  бял  плат) и  се  посещава  Кааба  в  свещена  Мекка, където  се  прави  Вакфе (престой  в  местността  Арафат). Хадж  е  ибадет (служене, служба),  който  се  изпълнява  материално  и  телесно. Хадж  е  задължителен  най-малко  веднъж  в  живота  на   всеки  мюсюлманин,  отговарящ  на  определени  условия. Той  на  практика  е  израз  на  равенството  между  мюсюлманите, там  се  срещат  и  запознават  мюсюлмани  от  цял  свят,  разбират  се  по  между  си  без  да  знаят  общ  език,  понеже  там  говорят  чувствата… Този  всеобщ  ибадет (служене) няма  равен  на  себе  си,  защото  напомня  за  деня , в  който  всички  хора,  независимо  от  етническата  си  принадлежност,  цвят  на  кожата  и  език,  ще  застанат  пред  Всевишния  Създател,  за да  получат   справедлива  присъда  за  делата  си  в  земния  живот. Милиони  хора,  изоставили всичко светско, облекло, пост, ранг,  сан  обличат снежно бели ихрами и никой не превъзхожда  другия по  нищо,  цари  пълно  равенство. Поклонението  Хадж  е  ибадет  (служене), който  спомага  мюсюлманите  да  заздравят  вярата  си,  да се сдобият с по – голямо  самочувствие  и да станат по-издръжливи на изпитания. От  друга  страна посещението на светите места областта Хиджас – Мекка, Медина, спомага за разбирането на историята на Исляма, като същевременно убеждението в  съществуването и единството  на Всевишния Аллах се задълбочава  в сърцата на мюсюлманите.  Курбан  байрам -  този  най-голям  празник  в  Исляма -  не  се  празнува  само  в  Мекка. Ако  една  малка  част  от  мюсюлманите  имат  възможност  да  посетят  светите  места  и  да  извършат  поклонение,  то  останалите  по  света  мюсюлмани  отбелязват  този  празник  по  родните  си  места.

Курбан  байрам  е  характерен  с  курбаните,  които  се  пренасят  в  жертва  в  името  на  Всевишния  Аллах. От  ибадета  Курбан  има  много  социални  и  нравствени  пози. От  месото  на  курбана  се  раздава  на  бедните,  поканват  се  роднини,  близки  и  приятели  на  гощавка,  с  което  връзките  между  тях  се  заздравяват,  създава  се  атмосфера  на  взаимно  уважение,  почит, обич  и  взаимопомощ  сред  хората. Курбанът  е  израз  на  благодарност  към  Аллах  Теаля за  изобилието,  с  което  ни  е  дарява. Мюсюлманин,  който  е  заколил  курбан,  е  изпълнил  заповедта  на  Всевишния,  спечелил  благоволението  Му  и  изразил  благодарствената  си  задача. Смисълът  на  Курбана  не  се  състои  в  неговата  кръв,  нито  пък  в  месото  му . Целта  на  курбана  се  изразява  в  боязанта пред Аллах  и  подчинението  на  Неговата  повеля. В  тази  връзка  в  свещения  Коран  е  казано:

“Не  тяхното  месо,  не  тяхната  кръв  ще  стигне  до  Аллах,  а  вашата  набожност  ще  стигне  до  Него. Така  Той  ви  ги  е  подчинил,  за  да  възвеличавате  Аллах,  че  ви  е  напътил. И  възрадвай  благодетелните !“( сура  Хадж, 22;37). Основната  цел  от  курбана  не  е  ритуала,  не  е  символиката,  нито  материалната  полза. Основната  цел  е  боязанта  пред  Аллах  и  чувството  за  преданост  пред  Него. Мухаммед (с.а.в.)  казва  следното:

“О  хора! Пренесете  животно,  като  се  надявате  на  награда  от  Аллах  за  това  извършено  от  вас  дело“( ет-Тергиб  вет  Терхиб)

“Който  пренесе  в  жертва  животно  с  искреност  за  Аллах  и  с  надежда  от  Аллах  за  награда  за  това  дело, това  животно  ще  бъде  за  него  преграда  пред  огъня  на  джехеннема (ада) (ет – Тергиб  вет  Терхиб). Следователно,  жертвоприношението  в  Исляма  е  израз  на  съчетаването  на  духовното  и  материалното,  което  е  залегнало  в  основата  на  Ислямската  религия.

Жертвоприношението  е  сунната  извършено  от  Ибрахим  (алейхиселям) (Авраам),  получил като  изпитание  заповед  от  Аллах  да  пренесе  в  жертва  сина  си  Исмаил (алейхиселям). Ибрахим  показал  готовност  да  изпълни  тази  повеля  и  е  пристъпил  към  нейното изпълнение. В  този  момент  обаче  идва  милост  от  Аллах,  който  изпраща  на  Ибрахим  коч  да  пренесе  в  жертва  вместо  сина  си. Това  още  веднъж показва, че  целта  от  курбана  е  да  се  заяви  предаността,  искреността  и  себеотрицанието, като  се  коли  в  името  Му  курбани. Така  през  тези  дни  на  Курбан  байрам  изпъква  важността на  човека  във  вселената  ,  на  яве  излиза  неговото  господство  на  земята. В  същото  време  се  разбира  и  истината, че  въпреки  достойното  място  на  човека  във  вселената,  той  не  е  абсолютен  господар.  И  хората  имат  Господар , Който  е  господар  на  всичко  , Той  е , Който  заслужава  преклонение  и  в  Негово  име  се  вършат  всички  добри  дела. Той  е  абсолютния  Владетел,  Който  се  разпорежда  според  волята  си.

Накратко  казано  мюсюлманския  празник  Курбан байрам  е  повод  за  преклонение  пред  Аллах,  радост  и  подобряване  на  взаимоотношенията  между  хората. Ние  всички  се  възползваме  рационално  от  тази  възможност  да  празнуваме  като  истински  мюсюлмани.

Честит  Курбан  байрам  на  всички  мюсюлмани  по  света. Нека  Всевишният  ни  дари  с  мир,  радост , щастие  и  благоденствие  не  само  на  мюсюлманите,  но  и  на  всички  хора  по  света.

 

 

Д-р  Кемал Рашид

Карлово

Сподели