Една история за баща и син (Видео)

24.02.2013 - 16:43

Един възрастен баща, прехвърлил вече 80-те и 45-годишния му син, имащ престижна работа и авторитет в обществото седяха в хола и разговаряха. За здравето, за децата, за живота и други незначителни теми. В един момент сина се умълча и показа, че вече ще си тръгва. Точно тогава на перваза на прозореца, до който седяха кацна едно врабче. Старият мъж се обърна към врабчето, погледа го, усмихна се и попита:

- Какво е това, сине?

Синът с почуда:

- Това е врабче, татко.

Бащата погледа известно време врабчето и пак попита:

- Какво е това, сине?

Синът с още по-голяма почуда му отговори:

- Татко, това е едно врабче.

Птичето стоеше все още на перваза, въртеше глава и правеше смешни движения, вдигаше глава нагоре, накланяше я настрани, поглеждаше към тях и продължаваше с движенията си. Възрастният баща попита за трети път:

- Какво е това?

Почудата на сина премина в раздразнение:

- Това е врабче тате, за трети път ме питаш. Не ме ли чуваш?

Възрастният мъж повтори въпроса си за четвърти път, при което синът, вече прекалено раздразнен го попита:

- Татко защо правиш това?

Четири пъти ме питаш за едно и също нещо, отговарям ти, а ти продължаваш да ми задаваш същия въпрос. Търпението ми ли изпитваш ?!

Старецът се усмихна, изправи се на крака, отиде до другата стая и се върна с една книга. Всъщност това беше дневник със спомени. Отново седна на мястото си, разгърна страниците на дневника, намери това, което търсеше, отново се усмихна, подаде на сина си отворената страница и го помоли да прочете, какво е написано на нея.

'Днес, докато седяхме с невръстния ми тригодишен син в салона, на прозореца кацна едно врабче. Малкото ми момче 21 пъти ми зададе въпроса какво е това и 21 пъти аз го прегръщах с любов и му отговарях, че това е врабче. Изнервих ли се? Не, разбира се! Неговото невинно изражение, с което повтаряше въпроси си изпълваше сърцето ми с още по-голяма обич. '

Каква е поуката ли? Никой не може да твърди за себе си, че е търпелив човек преди да е станал родител!

 

 

Сподели