Да държиш на думата си... Колко е важно това според нашата религия?

27.02.2013 - 21:04

Едно от най-важните качества на един зрял човек е неговата надеждност. Човек, който постоянно лъже или не спазва обещанията си освен, че губи доверието на другите, бива гледан с непрекъснато подозрение. 

Да държиш на думата си” означава да изпълниш обещанието, което си дал някому.  Ако например си обещал на свой приятел, че ще му гостуваш в петък в девет часа, това означава, че да си там на уречения час и ден.  

Нашата религия повелява да изпълняваме обещанията си.

Някои особености по отношение на обещанията и тяхното изпълнение при

  • Не обещавайте, ако не вие много наложително, защото занапред в чувствата и мислите ви могат да настъпят промени, а и обстоятелствата могат да бъдат други.
  • Не поставяйте конкретни ограничения, когато обещавате. Например: вместо да кажете „ще бъда там в 9:00 часа” кажете „ще дойда около 9:00 часа”. Така вероятността да изпълните обещаното се увеличава. 
  • Заиграването с думи при обещанията прилича по-скоро на отмятане, защото най-важното нещо при даването на дума е да изпълниш очакванията на отсрещния човек.
  • При обещания или при договаряне всичко следва да е ясно и точно, а всяка една от страните да разбере отсрещната коректно.  
  • Договореностите по конкретни въпроси трябва да се изписват подробно.

 

Един от най-важните критерии за нашата душевна чистота са лоялността и благонадеждността. Човек с непорочен вътрешен мир неминуемо има адекватни морал и поведение.

Сподели