Важността и мястото на чистотата в релитията

11.02.2013 - 16:36

Думата чистота сама по себе си значи почистване от всякакъв вид нечистоти. Тези нечистотии от гледна точка на исляма се разделят на вътрешни и външни. Външните – почистването на всякакъв вид мръсотии от дрехите, тялото и мястото. Т.е всяка мръсотия, която е видима.
Вътрешните – почистването на душата от всякакъв вид непрестойни неща направени от човека.
А от гледна точка на ислямското законодателство – чистотата – значи, почистване с цел “ибадет - служене” или преклонение пред Всевишния Аллах (с.т) изискващо се преди ритуалните обреди като молитвата, четенето на Коран от книга и др.
Ето за това исляма отдава голямо пространство и предразположение на чистотата в ислямските принципи и основи.
В предание от Пророкът (с.а.с) казва: ,,Чистотата е половинта от вярата .,,*[6]
С това предание Пророкът (с.а.с) иска да ни покаже важността и мястото на чистотата в исляма. Защото, когато един човек се почиства и обръща внимание на външният си вид (както наблюдаваме на днешно време) той става уважаван и не бива презиран от останалите. Точно обратно се получава, когато на някое обществено място се появява човек, който не обръща достатъчно внимание на външният си вид, то такъв става причина за смут у хората, предизвиква тяхното презрение и острото им отношение към него.

Сподели