Вяра и религия

  Всички  народи  по  света  имат  свои  специфични  празници. Мюсюлманите  също  имат  свои  празници, свещени дни  и ...
През настоящата година броят на летните Коран курсове се увеличи. Това увеличава и отговорността на ръководството на Мюс...
Главно мюфтийство е традиционен организатор на ежегодните поклонения хадж в свещените земи. Тази година с организацията...
На 5,6 и 7  в гр.Созопол бе проведен работен семинар на районните мюфтии с техните семейства. Целта на семинара бе да по...
В едно необичайно проучване, продължило цели пет години, участват пет жени доброволки. Тези пет жени, всяка от които има...
„В продължение на четири години имахме изключително добри и конструктивни взаимоотношения, за което приемете моите благо...
Религията ни приканва и съветва всеки индивид да се стреми към съвършенство. Налага някои наказания с оглед развитието и...
Едно от най-важните качества на един зрял човек е неговата надеждност. Човек, който постоянно лъже или не спазва обещани...
Един възрастен баща, прехвърлил вече 80-те и 45-годишния му син, имащ престижна работа и авторитет в обществото седяха в...
Думата чистота сама по себе си значи почистване от всякакъв вид нечистоти. Тези нечистотии от гледна точка на исляма се...

Страници