Başmüftü Mustafa Hacı, Bulgaristan Müslümanlar Diyanetine bağlı olan idarî ve din görevlilerine seçim kampanyası...
Kıza kına yakılması, erkeğin de tıraş edilmesinin karşılığıdır. Bu iki olayın anlamı beraber bir hayat sürdürmeden önce...
Şumen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bugün Bölüm Başkanlığı seçimleri yapıldı. Doç. Dr. Meryem Salim’in...
14 Kasım’da Cumhurbaşkanı seçimleri ile birlikte gerçekleşecek erken genel seçimlere 30 No.lu Şumen (Şumnu) Seçim...
Büyükelçi Aylin Sekizkök Bulgaristan’daki siyasi partilere yaptığı ziyaretler kapsamında Hak ve Özgürlükler Hareketi’...
Müftüsü, ebeveynleri de, çocuklarını en küçük yaşlardan itibaren İslam’ın değerleri doğrultusunda eğittikleri için...
Silistre Bölge Müftüsü Müddesir Mehmet, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü makamında ağırladı. Diplomatın...
Razgrad Belediye Başka Yardımcısı Ruska Vıteva’nın emekliliğe ayrıması nedeniyle yerine Habibe Rasim atandı. Eğitim,...

Sayfalar